Sabiedriskā telpa Birojnīca, Rīga, 2011

Foto I. Bajārs

Sadarbībā ar dizaineri Pēteri Bajāru


Apgaismojuma risinājumi no CREA.