Privātmāja Ķīpsalā, 2013

Foto A.Starks

Sadarbībā ar arhitektēm Zaigu Gaili un Inetu Solzemnieci - Salenieci


Apgaismojuma risinājumi no CREA.